Mi értelme az üzleti ellenőrzési eljárásnak?

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a kapott számlák formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése. Az áfa levonása csak hiteles számla birtokában történhet. A számla pedig akkor tekinthető hitelesnek, ha azt formailag szabályosan állították ki, és...

Számlázási szabályok változása 2017. január 1-től

Január 1-től kötelező a számlán feltüntetni a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője adószámának első nyolc számjegyét, feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot. Ennek hiányában a számlán szereplő áfa nem levonható! A...