Mit érdemes tudni a cég által adott kölcsönnel kapcsolatban?

Amikor egy vállalkozás kölcsönt ad a tagjának vagy a munkavállalójának, a kölcsönnyújtást írásban szerződésbe kell foglalni. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a kölcsön nyújtójának és igénybevevőjének nevét, címét és egyéb adatait, a kölcsön összegét, a...

Hogyan adhatok kölcsönt a munkavállalómnak?

Amennyiben a munkavállaló kéri, a munkáltató adhat kölcsönt a munkaviszonyra tekintettel, de ennek feltételei vannak. A kölcsönszerződés megkötésére a Ptk. rendelkezéseit alkalmazhatják a felek, a szerződés tartalmát szabadon meghatározhatják. A kölcsönszerződésnek...