GDPR

Adatvédelmi szabályzatunk megtekinthető irodánkban: 1134 Budapest, Lehel u. 12.  

Látványcsapatsport támogatás év végén

Látványcsapatsport támogatás év végén

Látványcsapatsportot kétféleképpen lehet támogatni, a kettő közül választani kell. Összefoglaltuk mindkét változat lényeges tudnivalóit, tekintettel az év végére.   Adófelajánlás útján történő támogatás (Tao tv. 24/A §) Lényege, hogy az adózó az adóelőlege ill....

Visszavásárolt saját üzletrésze van a cégnek? Erre figyeljen!

Visszavásárolt saját üzletrésze van a cégnek? Erre figyeljen!

Az új Ptk. szerint a korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében kizárólag a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. (Nem szerezheti meg...

Mit érdemes tudni a cég által adott kölcsönnel kapcsolatban?

Mit érdemes tudni a cég által adott kölcsönnel kapcsolatban?

Amikor egy vállalkozás kölcsönt ad a tagjának vagy a munkavállalójának, a kölcsönnyújtást írásban szerződésbe kell foglalni. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a kölcsön nyújtójának és igénybevevőjének nevét, címét és egyéb adatait, a kölcsön összegét, a...

Hogyan támogathatom a munkavállalóm albérleti költségeit?

Hogyan támogathatom a munkavállalóm albérleti költségeit?

Ha a munkavállalónk a munkahelyétől távol lakik, lehetőségünk van könnyíteni albérleti kiadásain és mobilitási célú lakhatási támogatást adni neki. A lakhatási támogatás havi értékeként a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a...

Érdemes KATÁ-t választanom?

Érdemes KATÁ-t választanom?

A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) a legnépszerűbb adózási forma: közel kétszázezer adózó választotta. Előnye, hogy adminisztrációja rendkívül egyszerű, elegendő bevételi nyilvántartást vezetni, év közben is választható, és a kisadózó esetében mentesülünk a...

Mi értelme az üzleti ellenőrzési eljárásnak?

Mi értelme az üzleti ellenőrzési eljárásnak?

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a kapott számlák formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése. Az áfa levonása csak hiteles számla birtokában történhet. A számla pedig akkor tekinthető hitelesnek, ha azt formailag szabályosan állították ki, és...

Melyek a szabadságra vonatkozó főbb szabályok?

Melyek a szabadságra vonatkozó főbb szabályok?

A szabadságok kiadásának mikéntje minden évben előkerül. Lássuk az alapvető szabályokat dióhéjban: a munkavállalót minden évben 20 nap alapszabadság illeti meg különböző jogcímeken még pótszabadság is jár (életkor, gyermekek száma, stb.) a szabadság kiadása a...

Mekkora összeget fizethetünk készpénzben büntetlenül?

Mekkora összeget fizethetünk készpénzben büntetlenül?

A cégek egy része (különösen a gazdaság bizonyos területein) előszeretettel fizetik ki készpénzzel számláikat. Ezt azonban nem tehetik korlátlanul, 2013. óta ugyanis két készpénzfizetési korlát is érvényben van. Egyrészt egyik adózó a másik adózónak egy naptári...