A következőkben röviden felvázolnánk azokat a lehetőségeket, amikből (szerintünk és jelenleg) választhatunk.

Személyesen, tagsági jogviszonyban közreműködők

A „főállású” vállalkozóknál semmit nem lehet tenni. Minden úgy megy tovább, mint eddig. A máshol 8 órás munkaviszonyban dolgozó és a saját vállalkozásában kiegészítő tagsági jogviszonyban közreműködőknél sincs változás. Itt arra kell figyelni, hogy amennyiben a közreműködő tulajdonosnak szerencsétlen módon megszűnne a nyolcórás munkaviszonya, akkor ő onnantól a saját vállalkozásában főállású vállalkozónak minősülne és ott az elvárt járulékokat meg kellene fizetnie.

Munkaviszonyos dolgozók

Többféle gyakorlat alakulhat ki a válsághelyzet miatti foglalkoztatás kapcsán:

  1. minden napra van munka, de csökkentett munkaidővel. Itt a munkaszerződést szükséges a tényleges munkaidőre módosítani és a változást (bekövetkezése előtti napig) a TB-nek jelenteni. E döntésről (úgy, mint korábban is) értesítést kérünk a bejelentéshez.
  2. van olyan nap, hogy van 8 órás munka és van olyan nap is, hogy nincs. Ilyen helyzetben (a Munka Törvénykönyvével összhangban, a rendkívüli helyzetre tekintettel) lehetséges a munkavállaló beleegyezésével, vele együtt a munkaszerződést módosítani. A módosítás alapján a ledolgozott napokra a teljes napi bér, míg a nem munkában töltött napokra közös megegyezéssel a napi bér 5-10-20 stb. százaléka járhat.
  3. fizetés nélküli szabadság: a munkavállaló helyett a munkáltató fizetheti a havi egészségbiztosítási járulékot
  4. felmondás a munkáltató részéről: ez a legkevésbé javasolt megoldás (bár néhány esetben biztosan elkerülhetetlen lesz), mert nincs garancia arra, hogy miután elmúlik a válság és ismét beindul a gazdaság, újból sikerül majd a megfelelő kvalitású dolgozót felvenni. Itt arra is gondolni kell, hogy az esetleg már hosszabb ideje foglalkoztatott munkatárs esetleg nagyobb végkielégítésre lehet jogosult, ami jelentős terhet jelenthet a vállalkozásnak.