Az új Ptk. szerint a korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében kizárólag a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. (Nem szerezheti meg ellenérték fejében, amennyiben osztalék fizetéséről sem határozhatna.)

A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámoló adatait a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Lényeges, hogy a társaság kizárólag azokat az üzletrészeket jogosult megszerezni, amelyek esetén a törzsbetétet a tagok teljes mértékben szolgáltatták, illetve a társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

A saját üzletrész után a társaság saját eredményéből önmaga részére osztalékot nem fizethet, az osztalék kizárólag a tagokat illeti meg, mely rendelkezésre figyelemmel a saját üzletrész arányában megállapítható osztalékra is a tagoknak van joga.

A társaságnak az üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a) el kell idegeníteni, b) ingyenesen átruházni a tagokra, vagy c) be kell vonni. A saját üzletrész bevonása esetében ezen üzletrészhez kapcsolódó tagi jogok megszűnnek, a törzsbetéttel a társaság törzstőkéjét le kell szállítani.

 

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdés esetén kérjük forduljanak hozzánk.

Kép forrása: Délibáb