Visszavásárolt saját üzletrésze van a cégnek? Erre figyeljen!

Az új Ptk. szerint a korlátolt felelősségű társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg. A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében kizárólag a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. (Nem szerezheti meg...

Mit érdemes tudni a cég által adott kölcsönnel kapcsolatban?

Amikor egy vállalkozás kölcsönt ad a tagjának vagy a munkavállalójának, a kölcsönnyújtást írásban szerződésbe kell foglalni. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a kölcsön nyújtójának és igénybevevőjének nevét, címét és egyéb adatait, a kölcsön összegét, a...