Ha a munkavállalónk a munkahelyétől távol lakik, lehetőségünk van könnyíteni albérleti kiadásain és mobilitási célú lakhatási támogatást adni neki. A lakhatási támogatás havi értékeként a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díjából a munkáltató által térített összeget lehet figyelembe venni, tehát kell bizonylat arról, hogy mennyibe kerül az albérlet. Ez nem feltétlenül számla, hanem akár egy bérleti díj átvételi elismervény is lehet.

Az szja törvény szerint 2017-től adómentesen adható a munkavállalónak a mobilitási célú lakhatási támogatás havi értékéből

  • a foglalkoztatás első 24 hónapjában legfeljebb a minimálbér 40 százaléka (51000 Ft),
  • a foglalkoztatás második 24 hónapjában legfeljebb a minimálbér 25 százaléka,
  • a foglalkoztatás második 24. hónapját követő 12 hónapban legfeljebb a minimálbér 15 százaléka.

A foglalkoztatás első hónapja 2017. január, ha a foglalkoztatás 2017. január 1. előtt megkezdődött. Az ezen értékhatáron felül adott albérlet támogatás a munkavállaló bérjövedelmeként adó- és járulékköteles. Fontos tudni, hogy az adómentes érték összege 2018-tól változni fog!

A lakhatási támogatás adómentességének feltételei 2017-ben:

  • a munkáltató és a támogatásban részesülő munkavállaló között fennálló határozatlan idejű, legalább heti 36 órás munkaidejű munkaviszony,
  • a munkavállaló állandó lakóhelye és a munkavégzés helye közötti távolság legalább 60 km, vagy pedig a munkavégzés helye és az állandó lakóhely közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás naponta 3 óránál több időt vesz igénybe,
  • a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, illetve a támogatás nyújtásának időpontjában a munkavállaló nem rendelkezik lakás tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzés helyéig tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

Egyszemélyes kft. tulajdonosa nem kaphat lakhatási támogatást, még munkaviszony esetén sem.

A munkavállalónak nyilatkoznia kell a fenti feltételek megszűnéséről, a munkáltatónak pedig az adóévet követő év január 31-éig adatot kell szolgáltatnia az adómentes támogatásban részesített magánszemélyek nevéről, adóazonosító jeléről, a munkavállaló által bérelt lakás címéről.

A mobilitási célú lakhatási támogatás a Tao. törvény szerint elismert költségnek minősül.

 

 

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdés esetén kérjük forduljanak hozzánk.

Kép forrása: pixabay.com