Egy, a cég által igénybevett szolgáltatás elszámolása háromféleképpen történhet:

  • igénybevett szolgáltatás,
  • alvállalkozói teljesítmény,
  • közvetített szolgáltatás.

A megkülönböztetésnek a helyi iparűzési adónál van jelentősége, mert az utolsó kettő csökkenti az iparűzési adó alapját, az első viszont nem.

A közvetített szolgáltatásnak több feltétele is van:

  1. a szolgáltatást változatlan formában (de nem feltétlenül változatlan áron) kell továbbértékesíteni,
  2. a megrendelővel kötött ÍRÁSBELI szerződésnek tartalmaznia kell a továbbértékesítés lehetőségét,
  3. a cég által kiállított számlán is szerepelnie kell a közvetítés tényének. Ha a cég saját teljesítménye mellett közvetített szolgáltatást is nyújt, akkor a számlában a saját és az egyes közvetített szolgáltatásokat külön-külön sorban, a szolgáltatás megnevezésével és annak továbbszámlázott ellenértékével kell feltüntetni. Amennyiben csak közvetített szolgáltatást számlázik, akkor elégséges a számlában a “közvetített szolgáltatás” megnevezést szerepeltetni.

 Alvállalkozói teljesítményről csak abban az esetben beszélhetünk, ha mind az alvállalkozói, mind a megrendelői oldalon írásbeli vállalkozási szerződést kötöttünk (és nem megbízási szerződést). Az alvállalkozó által végzett munkát a vállalkozó a saját teljesítményéhez veszi igénybe, annak értéke beépül saját teljesítményébe, annak részévé válik. Célszerű már az első szerződésben (megrendelő-vállalkozó) hivatkozni az alvállalkozó igénybevételének lehetőségére, majd a másodikban (vállalkozó-alvállalkozó) visszautalni az első szerződésre.

Azok a szolgáltatások, melyek sem a közvetített szolgáltatás, sem az alvállalkozói teljesítmény feltételeinek nem felelnek meg, „szimplán” igénybevett szolgáltatásként számolandók el. Ha indokolatlanul minősítünk egy szolgáltatást közvetítettnek vagy alvállalkozónak, az később egy esetleges adóellenőrzéskor adóhiányt eredményezhet!

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdések esetén kérjük forduljon hozzánk.