Minden vállalkozás életében előfordul, hogy például egy jubileum vagy egy ünnep kapcsán szeretné vendégül látni üzleti partnereit, munkavállalóit. Egy továbbképzés kapcsán is felmerülhet szállásköltség, utazási költség, és dönthet a vállalkozás vezetése úgy is, hogy pusztán kikapcsolódási céllal rendez meg egy eseményt dolgozói számára. A köznyelv ezt mind céges rendezvénynek hívja, de annak eldöntéséhez, hogy mely adózási szabályokat alkalmazzuk, ennél pontosabb körülhatárolásra, minősítésre van szükségünk.

Kezdjük mindjárt 2 fogalommal: hivatali/üzleti utazás illetve reprezentáció.

Hivatali, üzleti utazás kölsége elismert költségnek minősül. Ide tartozik a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás (kivéve: a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás).

Az ezzel kapcsolatosan felmerült utazási jegy ellenértéke (a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértéke), továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértéke (a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértéke is) adómentesek.

Elismert költség a reprezentáció is. Ide tartozik:

  • a vállalkozás tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali,szakmai rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás,
  • állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás,
  • a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram).

Fontos tehát az üzleti cél, és ennek kell kiderülnie a kapcsolódó dokumentumokból és körülményekből is. Ezeken a rendezvényeken, eseményeken a cég munkavállalói is részt vehetnek.

A reprezentáció nem adómentes, a felmerült összeg 1,18-szorosa után kell szja-t (15%) és eho-t (22%) fizetni.

Hasonló adómértékekkel adózik (de nem reprezentációnak hívják, hanem egyes meghatározott juttatásnak) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és nem lehetséges az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelem megállapítása (azaz pl. ki mennyit evett/ivott). Szintén ebbe a körbe tartozik a több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség (amikor a vendéglátás, szabadidőprogram dominál).

A manapság divatos vállalati tréningek adózási minősítésénél vizsgálni kell, hogy összefügg-e a vállalkozási tevékenységgel. A munkavállalók házon belüli oktatása, továbbképzése során felmerült költségek adómentesek, kivéve a vendéglátás költségét, amely a fent említett módon adóköteles.

A csapatépítő tréningek – bár sok pozitívummal járnak a munkavállalók és így a vállalkozás egésze fejlesztésének szempontjából -, olyan események, ahol a szabadidőprogramok vannak túlsúlyban. Azon elemek, amelyek a szabadidőprogram részeként szórakozási, kikapcsolódási célt szolgálnak (pl. bowling, vitorlázás, bortúra, stb.), adóköteles juttatásnak minősülnek (egyes meghatározott juttatások, akárcsak a vendéglátás).

Előfordul, hogy ezek a tréningek többnaposak, és az utazás, szállás költségét is a cég állja. Alapos vizsgálatot igényel annak megállapítása, hogy megvalósul-e az üzleti cél.

Ha az utazás, programra vonatkozó dokumentumok, körülmények (szervezés, úti cél, tartózkodási idő, tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya) valós tartalma alapján, akár közvetve is az állapítható meg, hogy a szóban forgó utazás csak látszólagosan üzleti, nem alkalmazhatóak a hivatali, üzleti utazás szabályai, azaz mind az utazás, mind a szállás költsége után a munkáltatónak adófizetési kötelezettsége keletkezik (mint egyes meghatározott juttatások).

Amennyiben a program szigorú megítélés szerint is szakmai, azaz a vállalkozás tevékenységével összefüggésben történt, az oda- és visszautazás ill. a szállás költsége nem minősül adóköteles juttatásnak.

Nézzük, milyen változások történtek a sportrendezvények körül? 2016. augusztus óta a sportrendezvény sportszervezet vagy sportszövetség által, versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. Ettől az időponttól kezdve a korábbi adómentes vendéglátás a vállalati rendezvényekre már nem alkalmazható.

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdések esetén kérjük forduljon hozzánk!