Azok a Kft-k, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el a 3 millió Ft-ot, 2017. március 15-ig kaptak haladékot a tőkeemelésre.
A törzstőke emelés külső (pénzbeli vagyoni hozzájárulás, apport) vagy belső (tőketartalék, eredménytartalék) forrásból egyaránt történhet. Osztalék azonban mindaddig nem fizethető, amíg a tagok nem teljesítették a pénzbeli befizetést.
Eredménytartalékból akkor lehet törzstőkét emelni, ha a szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt, és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét (adatszolgáltatás 2018.01.31-ig!). Ezen tőkeemelés miatt a tagnak akkor lesz szja és eho fizetési kötelezettsége, ha az így szerzett üzletrészét a későbbiekben eladja.
A cégbírósági változásbejegyzés illetékmentes, de csak akkor, ha a kötelező tőkeemelés miatt történik. Ha egyúttal más változás is volt (pl. székhelymódosítás, ügyvezetőváltás), akkor illetéket kell fizetni.

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdések esetén kérjük forduljon hozzánk!