Melyikkel csökkenthető a társasági adó alapja?

A társasági adó törvény szerint adomány az a visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, amelyet közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének támogatására vagy egyházi jogi személy részére nyújt az adózó. Formája lehet véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszköz vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás is.

Adóalap csökkentő tétel az adomány összegének 20%-a (tartós adományozási szerződés esetén 40%-a), de legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az adomány feltétele, hogy ne jelentsen vagyoni előnyt az adományozónak, továbbá a közhasznú szervezetnek vagy az egyházi jogi személynek adnia kell egy igazolást, ami tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

Az egyéb (nem közhasznú) civil szervezeteknek visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatással, juttatással azonban vigyázni kell: csak akkor nem kell megnövelni vele az adóalapot, ha az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatást az eredményében bevételként elszámolta, és az eredménye e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését követően nyilatkozat útján még igazol is.

Összefoglalva tehát az adomány és a támogatás is elszámolható ráfordításként, amivel bizonyos feltételek mellett az adóalapot sem kell megnövelni, de ezen felül az adománnyal további adóalap csökkentés érhető el.

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdések esetén kérjük forduljon hozzánk!