Január 1-től kötelező a számlán feltüntetni a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője adószámának első nyolc számjegyét, feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot. Ennek hiányában a számlán szereplő áfa nem levonható! A számlákról a belföldi összesítő jelentést 2017. július 1-ig még az 1 millió Ft-os adóértékhatár figyelembe vételével kell az áfa-bevallásban teljesíteni.

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdések esetén kérjük forduljon hozzánk!