Amikor egy vállalkozás kölcsönt ad a tagjának vagy a munkavállalójának, a kölcsönnyújtást írásban szerződésbe kell foglalni. A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell a kölcsön nyújtójának és igénybevevőjének nevét, címét és egyéb adatait, a kölcsön összegét, a kölcsönnyújtás célját, a visszafizetés időpontját, részletekben történő visszafizetés esetén a törlesztések időpontjait, továbbá a kamat felszámítására, fizetésére vonatkozó konkrét szabályokat, a visszafizetés elmulasztása esetén a késedelem idejére felszámítható kamatmértéket, annak alapját, valamint a kölcsön visszafizetésének biztosítékait stb.

Ha a felek kamatfizetésben állapodnak meg, érdemes legalább jegybanki alapkamat plusz 5 százalék mértékű kamatot kikötni, mert így el lehet kerülni a kamatkedvezményből származó jövedelem adókötelezettségét. (Ha a vállalkozás bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegénél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamat is alkalmazható.)

Kamatkedvezménynek minősül a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű kamat és a (kisebb) tényleges kamat közti különbözet.

Az adó alapja a kamatkedvezményből származó jövedelem összegének 1,18-szorosa, ezen összeg után a cégnek kell 15% személyi jövedelemadót és 22% egészségügyi hozzájárulást fizetnie. Az adót az adóév utolsó napjára vonatkozóan kell megállapítani, a bevallás és befizetés határideje a következő év január 12-e.

Figyelem! A személyi jövedelemadóról szóló törvény több olyan jogcímet is felsorol, ahol a magánszeméllyel szembeni követelések miatti kamatkedvezmények esetén nem keletkezik adófizetési kötelezettség, ez azonban nem tárgya jelen bejegyzésnek.

 

 

A cikk nem minősül tanácsadásnak. További kérdés esetén kérjük forduljanak hozzánk.

Kép: pixabay.com